Czcionka:
Kontrast:
Wirtualne Biuro
Rewitalizacji Grajewa

Aktualności

Ferie, ferie i po feriach

Podczas ferii zimowych Centrum "Nowa Droga" przygotowano dla dzieci i młodzieży ofertę na spędzanie czasu wolnego od zajęć szkolnych. W  dniach 22, 24, 26, 29 i 31.01. oraz 2.02.18: zorganizowano: Warsztaty plastyczne prowadzone w formie zabawy. Dla uczestników warsztatów zapewniono poczęstunek i napoje. Dzieci wykonywały ramki do zdjęć z okazji Dnia Babci i Dziadka, papierowe talerze z owocami i warzywami, maski...

Ruszyły prace nad koncepcją zagospodarowania Placu Niepodległości

Ruszyły prace nad koncepcją zagospodarowania Placu Niepodległości. W pracach zespołu roboczego udział bierze Burmistrz Miasta Grajewa wraz z Zastępcą, Sekretarzem oraz przedstawicielami Wydziału Gospodarki Komunalnej, Referatu Inwestycji, Referatu Pozyskiwania Środków oraz Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego. Współpraca z projektantami ma zaowocować opracowaniem m.in. spójnej koncepcji zagospodarowania terenu w obrębie Placu Niepodległości oraz stworzeniem tam nowej, atrakcyjnej części miasta łączącej -...

Ferie z Centrum „Nowa Droga”

Podczas tegorocznych ferii zimowych zapraszamy dzieci i młodzież z Grajewa do Centrum „Nowa Droga”. W ramach zajęć odbędą się m.in. warsztaty plastyczne, spotkania tematyczne z filmem, muzyką i książką. Zaplanowano także wyjścia do kina. Zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach ferii poprowadzą animatorzy i pedagodzy uliczni ze Stowarzyszenia „ALTERNATYWA”, którzy od ubiegłego roku prowadzą pracę z dziećmi, młodzieżą oraz...

Przetargi rozstrzygnięte. Umowy podpisane. Rewitalizacja nabiera tempa

1 grudnia br. Burmistrz Grajewa Dariusz Latarowski podpisał umowę z firmą Studio Architektury Gamma sp. z o. o. z  Białegostoku na opracowanie ekspertyz technicznych stanu technicznego budynków komunalnych na obszarach rewitalizowanych oraz ocenę możliwości technicznych ich doposażenia w brakującą infrastrukturę. Zamówienie zostanie zrealizowane za kwotę 66 420,00 zł brutto. W ramach umowy zostaną opracowane ekspertyzy stanu technicznego budynków przy ul....

Podsumowanie warsztatów wokalnych z Aleksandrą Szejda

15 i 22 listopada br. w Centrum „Nowa Droga” odbyły się warsztaty wokalne. Podczas warsztatów były omawiane podstawowe zagadnienia technik wokalnych: emisja głosu, dykcja, artykulacja i oddech, a także te nieco trudniejsze, takie jak improwizacja, interpretacja piosenki czy praca z akompaniatorem. W warsztatach udział wzięły dzieci, młodzież oraz dorośli, w tym seniorzy. Uczestnicy uczyli się piosenek świątecznych oraz kolęd tradycyjnych....

Spotkanie z radnymi dotyczące inicjatyw lokalnych

28 listopada br. odbyło się spotkanie informacyjne z radnymi i przedstawicielami samorządu dotyczące wdrożenia modelu Inicjatyw Lokalnych w Grajewie jako nowego instrument współpracy mieszkańców z samorządem lokalnym w zakresie realizacji zadań publicznych. Spotkanie poprowadził Pan Maciej Juchniewicz - pełnomocnik Prezydenta Miasta Ełku ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, który współpracuje z Centrum Profilaktyki ALTERNATIF. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z...

Centrum miasta czekają zmiany

„Rewitalizacja” znaczy „przywracanie do życia”, to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez wielokierunkowe działania na rzecz społecznej, przestrzennej i ekonomicznej odnowy. W rzeczywistości proces rewitalizacji centrum Grajewa trwa już od wielu lat. Dzięki pozyskanym środkom mamy szansę, by zmiany na lepsze nabrały tempa i rozmachu. Przypomnijmy, że Miasto Grajewo jest jedynym samorządem w województwie podlaskim, któremu przyznano dotację w...

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grajewo

Po wielu miesiącach pracy, spotkań z mieszkańcami i konsultacji prezentujemy Państwu projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grajewo na lata 2017-2027. GPR to dokument strategiczny na podstawie którego, realizowany będzie proces rewitalizacji Grajewa. GPR powstał zgodnie z wytycznymi Ustawy o rewitalizacji z 9 października 2015 r., która wskazuje obowiązkowe elementy, który każdy GPR powinien zawierać. Projekt dokumentu w wersji elektronicznej dostępny...