Czcionka:
Kontrast:
Wirtualne Biuro
Rewitalizacji Grajewa

Diagnoza potrzeb i możliwości

Ankieta
Diagnoza potrzeb, potencjału i możliwości mieszkańców Grajewa.

Szanowni Mieszkańcy

Zwracam  się  z  prośbą  o  wypełnienie  ankiety,  dzięki  której  możliwe  będzie  poznanie  Państwa –jako mieszkańców  Grajewa  oraz  Państwa  opinii  na  temat działań i  zaangażowania  mieszkańców  na  rzecz  rozwoju miasta. Informacje   uzyskane   dzięki   tej   ankiecie   zostaną   wykorzystane    do    opracowania    dokument upn. Plan angażowania mieszkańców i partnerów społecznych. Ankieta  ma  charakter  anonimowy,  co  oznacza,  że  informacje  uzyskane  od  Państwa nie  zostaną wykorzystane w innej formie aniżeli w postaci zbiorczych zestawień. Bardzo proszę o jej wypełnienie do dnia 24lipca 2019 r.

Ankietę można pobrać ze strony internetowej, wydrukować  i dostarczyć  do sekretariatu  Urzędu  Miasta  Grajewo–ul.  Strażacka  6A, bądź  wypełnić  online:

https://ankieta.um.grajewo.pl/

Dziękuję za poświęcenie cennego czasu sprawie miasta.
Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski