Czcionka:
Kontrast:
Wirtualne Biuro
Rewitalizacji Grajewa

Zakończone

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Grajewo w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Grajewo obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem podsumowującym.

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Grajewo w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Grajewo

Poniżej uchwała w sprawie wyznaczenia na terenie miasta Grajewo obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Uchwała Rady Nr XXXIX/303/17 z dnia 2017-08-30 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Grajewo

Zakończyły się konsultacje społeczne związane z opracowaniem projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grajewo. Zapraszamy do zapoznania się z raportem podsumowującym.

Raport z konsultacji społecznych związanych z opracowaniem projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grajewo

Zakończyły się konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grajewo na lata 2017 -2027. Zapraszamy do zapoznania się z raportem podsumowującym.

Raport z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grajewo na lata 2017-2027