Czcionka:
Kontrast:
Wirtualne Biuro
Rewitalizacji Grajewa

Gminny Program Rewitalizacji Grajewa uchwalony

Informujemy, że Gminny Program Rewitalizacji Miasta Grajewo na lata 2017-2027 został uchwalony przez Radę Miasta Grajewo podczas nadzwyczajnej sesji w dniu 09.03.2018 r.

Aktualnie Gminny Program Rewitalizacji dostarczono do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, celem przeprowadzenia jego oceny i weryfikacji pod względem zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz z Wytycznymi programowymi IZ RPO WP dotyczącymi zasad przygotowania programów rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020.

Po akceptacji program zostanie wpisany do wykazu pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem pod LINKIEM