Czcionka:
Kontrast:
Wirtualne Biuro
Rewitalizacji Grajewa

GPR zatwierdzony!

Prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Grajewo na lata 2017-2027 zostały zakończone.

Dokument uzyskał pozytywną ocenę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego i znajduje się w prowadzonym przez Urząd Marszałkowski wykazie programów rewitalizacji.

http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/informacja-o-wykazie-programow-rewitalizacji.html

Przedmiotowy dokument uzyskał także pozytywną ocenę Ministerstwa Rozwoju w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”.
W dniu 09.03.2018 Gminny Program Rewitalizacji Miasta Grajewo na lata 2017-2027 został przyjęty uchwałą Rady Miasta Grajewo

http://bip.um.grajewo.pl/prawo_lokalne/uchwala_s/uchwala-rady-nr-xlviii-370-18-z-dnia-2018-03-09-w-sprawie-przyjecia-gminnego-programu-rewitalizacji-miasta-grajewo-na-lata-2017-2027-.html

 

PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA GRAJEWO NA LATA 2017-2027 [PDF]