Czcionka:
Kontrast:
Wirtualne Biuro
Rewitalizacji Grajewa

Zarządzenie Nr 603/18 z dnia 2018-05-29 w sprawie procedur dotyczących wykonania uchwały nr L/381/18 Rady Miasta Grajewa z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.