Czcionka:
Kontrast:
Wirtualne Biuro
Rewitalizacji Grajewa

Konferencja podsumowująca realizację projektu „Rewitalizacja centrum Grajewa”

Konferencja podsumowująca realizację projektu „Rewitalizacja centrum Grajewa” odbyła się 29 sierpnia 2019 r. w Grajewie. Miała ona na celu wymianę doświadczeń na temat wypracowanych efektów projektu.

W spotkaniu, które zorganizowane zostało w Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytucji publicznych z Grajewa oraz zaproszeni goście z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Banku Gospodarstwa Krajowego, Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz przedstawiciele miast z modelowej rewitalizacji oraz z województwa podlaskiego.

Zarząd Województwa Podlaskiego reprezentował Wicemarszałek Stanisław Derehajło, który wspiera wszystkie działania rewitalizacyjne podejmowane na terenie naszego województwa.

Podczas konferencji zaprezentowano najważniejsze efekty projektu, który był realizowany w od grudnia 2015 r. Były to m.in.:

– opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grajewo na lata 2017 -2027 r.

– ekspertyzy i inwentaryzacje stanu technicznego 12 budynków zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji

– projekty termomodernizacji 16 budynków komunalnych,

-opracowanie projektu budowlanego zagospodarowania przestrzennego w rejonie Placu Niepodległości,

– koncepcje urbanistyczno – architektoniczną dla obszaru położonego w rejonie ulic Józefa

Piłsudskiego, Traugutta i Placu Niepodległości o pow. ok. 0.64 ha

– działalność edukacyjna i animacyjna w Centrum Społecznościowym Nowa Droga,

– opracowanie i wdrożenie modelu Inicjatyw Lokalnych,

– projekt Akademii Młodego Przedsiębiorcy wraz z pilotażowymi działaniami dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,

– analiza obowiązujących aktów prawnych w celu wprowadzenia rozwiązań optymalizujących politykę

czynszową na obszarze rewitalizacji,

– wyjazdy studyjne urzędników UM Grajewo w celu poznania dobrych praktyk innych miast.

Dodatkowo odbyły się dwa panele z udziałem zaproszonych gości. Pierwszy z nich dotyczył tematu mieszkalnictwa w rewitalizacji. Moderatorem tego panelu była Pani dr Alina Muzioł-Węcławowicz – ekspert ds. mieszkalnictwa i rewitalizacji, która wspólnie z Prezesem Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej TBS – Wiesławem Źrebiec, Dyrektorem Zarządzającym Pionem Programów Mieszkaniowych BGK – Dariuszem Stachera oraz Tomaszem Strózikiem Prezesem TBS Grajewo rozmawiali na temat możliwości realizacji i finasowania budownictwa wielorodzinnego w procesie rewitalizacji.

Drugi dotyczył tematu rewitalizacji z perspektywy interesariuszy, który prowadził Pan Andrzej Brzozowy z Projektów Miejskich.

Ostatnim punktem konferencji był spacer studyjny po obszarze rewitalizacji w którym uczestniczyli zaproszeni goście.

Na realizację projektu miasto otrzymało dotację w wysokości 1 174 860,00 z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach konkursu „Modelowa rewitalizacja miast”.