Czcionka:
Kontrast:
Wirtualne Biuro
Rewitalizacji Grajewa

Konferencja „Rewitalizacja w województwie podlaskim – co osiągnęliśmy, co przed nami?”

W Muzeum Motoryzacji i Techniki w Białymstoku 7 czerwca odbyła się konferencja pn.„Rewitalizacja w województwie podlaskim – co osiągnęliśmy, co przed nami?”, zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Celem konferencji było podsumowanie, trwającego ponad dwa lata, projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Podlaskiego i Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, w ramach którego podlaskie gminy otrzymały wsparcie na przygotowanie i aktualizację programów rewitalizacji.

Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz dyskusji na temat możliwości i kierunków rozwoju rewitalizacji w przyszłości. Swoimi doświadczeniami w zakresie odnowy zdegradowanych obszarów podzielili się m.in. Dariusz Latarowski, burmistrz Rajgrodu oraz Artur Kuczyński, burmistrz Szczuczyna, a także przedstawiciel urzędu miejskiego w Suwałkach.

Jak podkreślał Burmistrz Grajewa podczas swojej prelekcji krokiem milowym było stworzenie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grajewo na lata 2017-2027. Ten dokument jest narzędziem, które pozwoli zmienić oblicze naszego centrum tak, by lepiej korzystali z niego mieszkańcy. Bardzo ważny w procesie rewitalizacji jest element społeczny, bo samo odnawianie budynków jest niewystarczające. W związku z tym na obszarze rewitalizacji naszego miasta aktywnie działa m.in. Centrum Społecznościowe „Nowa Droga” oraz streetworkerzy, którzy spotykają się z mieszkańcami, zachęcają do dobrych działań, integracji. W przyszłości sprzyjać całemu procesowi rewitalizacji będzie nowe oblicze centrum m.in. przebudowany skwer przy Placu Niepodległości oraz deptak prowadzący do ul. Popiełuszki.