Czcionka:
Kontrast:
Wirtualne Biuro
Rewitalizacji Grajewa

Pierwszy spacer studyjny za nami

23 maja br. odbył się spacer studyjny, który prowadził Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta oraz eksperci z Instytutu Badawczego IPC z Wrocławia – Marek Karłowski i Przemysław Wołczek.

Spacer odbył się ramach konsultacji społecznych związanych z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grajewo. W spacerze wzięli udział zastępca burmistrza Maciej Bednarko, radni Rady Miasta, naczelnicy i pracownicy wydziałów Urzędu Miasta, dyrektorzy grajewskich przedszkoli i szkół podstawowych oraz mieszkańcy miasta. Podczas spaceru dyskutowano z mieszkańcami o problemach społecznych, gospodarczych i przestrzennych oraz o ich oddziaływaniu na jakość życia mieszkańców. Zebrano również cenne uwagi i propozycje dotyczące potrzeb oraz możliwych kierunków działań rewitalizacyjnych.

Trasa spaceru wiodła m.in. ulicami: Nowickiego, Kilińskiego, Traugutta, Piłsudskiego, Plac Niepodległości, Dolna, Buczka, Wojska Polskiego, Popiełuszki do terenów dworca PKP.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy poświęcili swój czas, aby się spotkać i porozmawiać o ważnych dla Miasta Grajewo i jego mieszkańców kwestiach.

Jednocześnie przypominamy, że do 29 maja br. wszyscy mieszkańcy mogą zgłaszać przedsięwzięcia, pomysły i projekty rewitalizacyjne, które powinny lub mogą być realizowane do 2025 r. na wskazanym obszarze do rewitalizacji. Zgłaszającymi mogą być osoby fizyczne i prawne, podmioty publiczne i prywatne – począwszy od mieszkańców miasta poprzez przedsiębiorców, właścicieli i zarządców nieruchomości czy też lokalnych liderów. Przedmiotem propozycji mogą być gotowe projekty, jak i wstępne propozycje lub postulaty co do konkretnych przedsięwzięć, które powinny zostać podjęte na obszarze rewitalizacji.
Wypełnione formularze należy przekazywać na adres:  rewitalizacja@um.grajewo.pl
Więcej szczegółowych informacji pod adresem : www.rewitalizacja.grajewo.pl
Serdecznie zapraszamy!