Czcionka:
Kontrast:
Wirtualne Biuro
Rewitalizacji Grajewa

Przetargi rozstrzygnięte. Umowy podpisane. Rewitalizacja nabiera tempa

1 grudnia br. Burmistrz Grajewa Dariusz Latarowski podpisał umowę z firmą Studio Architektury Gamma sp. z o. o. z  Białegostoku na opracowanie ekspertyz technicznych stanu technicznego budynków komunalnych na obszarach rewitalizowanych oraz ocenę możliwości technicznych ich doposażenia w brakującą infrastrukturę. Zamówienie zostanie zrealizowane za kwotę 66 420,00 zł brutto.

W ramach umowy zostaną opracowane ekspertyzy stanu technicznego budynków przy ul. Piłsudskiego 3, 5, 7-9, PI. Niepodległości 17, Ełckiej 5, Kilińskiego 5, Kopernika 13, 19, 21, Traugutta 6A, 10 i Łaziennej 9.

 

Natomiast już 4 grudnia br.  została podpisana umowa z firmą Usługi Inżynierskie „A-D DROGA” Wiesław Urbanowicz z Suwałk na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu położonego w rejonie ulic: Kilińskiego, Ks. J. Popiełuszki, u1. Piłsudskiego i Placu Niepodległości w Grajewie”. Wykonawca za kwotę 160 601,10 zł brutto opracuje dokumentacje w 180 dni.

W ramach umowy opracowana zostanie dokumentacja projektowa, która zawierać będzie m.in.:

  • budowę parkingu na samochody osobowe,
  • budowę 2 stacji na ładowanie pojazdów elektrycznych,
  • budowę oświetlenia terenu oraz instalacji monitoringu,
  • przebudowę ul. Kilińskiego, ul. Traugutta, Placu Niepodległości polegającą m. in. na przebudowie nawierzchni jezdni i chodników oraz linii oświetleniowej, budowę brakującej infrastruktury technicznej, zagospodarowanie terenu tj. przebudowa nawierzchni jezdni i chodników, przebudowa linii oświetleniowej, urządzenie skweru zieleni, w tym. „żywe” ekrany akustyczne od terenu PKP, fontanna, miejsca relaksu, mała architektura, zmianę lokalizacji istniejącego pomnika, budowie oświetlenia terenu oraz instalacji monitoringu, poza podstawowymi elementami tzw. małej architektury przewidziane zostaną m. in. stojaki rowerowe, samoobsługowy punkt naprawy rowerów, strefę wi-fi (ławki z funkcją wi-fi, możliwością ładowania telefonów komórkowych itp.), strefę dla matek z dziećmi/seniorów.

Ww. dokumentacja zostanie wykonana w ramach Projektu pt. „Rewitalizacja centrum Grajewa” realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.