Czcionka:
Kontrast:
Wirtualne Biuro
Rewitalizacji Grajewa

Rada Miasta wyznaczyła obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji

Radni Miasta Grajewo na marcowej nadzwyczajnej sesji wyznaczyli obszary zdegradowane i obszary do rewitalizacji w naszym mieście. Wskazano obszar zdegradowany, który w całości będzie poddany procesowi rewitalizacji. Następnym etapem będzie przystąpienie do Gminnego Programu Rewitalizacji.

Uchwała Rady Miasta w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Grajewo
Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji