Czcionka:
Kontrast:
Wirtualne Biuro
Rewitalizacji Grajewa

REWITALIZACJA CENTRUM GRAJEWA – narysuj jak zmienić swoje miasto

Burmistrz Miasta Grajewo  – Dariusz Latarowski ogłasza konkurs plastyczny pod hasłem „Rewitalizacja centrum Grajewa – narysuj jak zmienić swoje miasto”

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i przebiega w dwóch kategoriach wiekowych:
– uczniowie klas I-III (I kategoria),
– uczniowie klas IV-VI (II kategoria).

Przedmiotem konkursu jest wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej w formacie A3 prezentującą wizję zmian, jakie mają się odbyć na obszarze rewitalizacji miasta Grajewo, tj. w jaki sposób uczniowie wyobrażają sobie zmiany w przeciągu najbliższych kilku lat, na obszarze, który Miasto Grajewo zamierza poddać procesom rewitalizacji.

Prace – podpisane imię, nazwisko, szkoła,klasa, kategoria wiekowa należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Grajewo (pokój nr 21)  przy ul. Strażackiej 6A. Termin składania prac: 19 maja 2017 roku.

Ważne, aby do pracy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby promocji konkursu.
Autorzy najciekawszych prac zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie Burmistrza Miasta Grajewo

Regulamin konkursu

Oświadczenie