Czcionka:
Kontrast:
Wirtualne Biuro
Rewitalizacji Grajewa

Ruszyły prace nad koncepcją zagospodarowania Placu Niepodległości

Ruszyły prace nad koncepcją zagospodarowania Placu Niepodległości. W pracach zespołu roboczego udział bierze Burmistrz Miasta Grajewa wraz z Zastępcą, Sekretarzem oraz przedstawicielami Wydziału Gospodarki Komunalnej, Referatu Inwestycji, Referatu Pozyskiwania Środków oraz Wydziału Nieruchomości i Planowania Przestrzennego.

Współpraca z projektantami ma zaowocować opracowaniem m.in. spójnej koncepcji zagospodarowania terenu w obrębie Placu Niepodległości oraz stworzeniem tam nowej, atrakcyjnej części miasta łączącej – zarówno funkcjonalnie, jak i przestrzennie – Plac Niepodległości z ulicą Popiełuszki poprzez reprezentacyjny deptak.

Temat zagospodarowania Placu Niepodległości jest bliski wszystkim mieszkańcom Grajewa. W związku z tym po zakończeniu pracy zespołu roboczego nad opracowaniem wstępnych koncepcji zagospodarowania zostaną ogłoszone konsultacje społeczne. Umożliwią one wszystkim mieszkańcom zgłoszenie swoich pomysłów i opinii za pośrednictwem formularza elektronicznego oraz otwartego spotkania w Urzędzie Miasta z projektantami.

Przypominamy, że 4 grudnia 2017 r. została podpisana umowa z firmą Usługi Inżynierskie „A-D DROGA” Wiesław Urbanowicz z Suwałk na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu położonego w rejonie ulic: Kilińskiego, Ks. J. Popiełuszki, u1. Piłsudskiego i Placu Niepodległości w Grajewie”. Wykonawca za kwotę 160 601,10 zł brutto opracuje dokumentacje w 180 dni.

W ramach umowy opracowana zostanie dokumentacja projektowa, która zawierać będzie m.in.:

  • budowę parkingu na samochody osobowe,
  • budowę 2 stacji na ładowanie pojazdów elektrycznych,
  • budowę oświetlenia terenu oraz instalacji monitoringu,
  • przebudowę ul. Kilińskiego, ul. Traugutta, Placu Niepodległości polegającą m. in. na przebudowie nawierzchni jezdni i chodników oraz linii oświetleniowej, budowę brakującej infrastruktury technicznej, zagospodarowanie terenu tj. przebudowa nawierzchni jezdni i chodników, przebudowa linii oświetleniowej, urządzenie skweru zieleni, w tym. „żywe” ekrany akustyczne od terenu PKP, fontanna, miejsca relaksu, mała architektura, zmianę lokalizacji istniejącego pomnika, budowie oświetlenia terenu oraz instalacji monitoringu, poza podstawowymi elementami tzw. małej architektury przewidziane zostaną m. in. stojaki rowerowe, samoobsługowy punkt naprawy rowerów, strefę wi-fi (ławki z funkcją wi-fi, możliwością ładowania telefonów komórkowych itp.), strefę dla matek z dziećmi/seniorów.

Ww. dokumentacja zostanie wykonana w ramach Projektu pt. „Rewitalizacja centrum Grajewa” realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.