Czcionka:
Kontrast:
Wirtualne Biuro
Rewitalizacji Grajewa

Szkolenie „Rewitalizacja jako przykład zintegrowanego planowania rozwoju”

12 oraz 14 czerwca br. odbyło się szkolenie dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta Grajewo dotyczące rewitalizacji jako przykładu zintegrowanego planowania rozwoju. Szkolenie odbyło się w ramach w ramach projektu pn. „Rewitalizacja centrum Grajewa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Prowadzącym szkolenie był Pan Wojciech Kłosowski – ekspert samorządowy, specjalista w zakresie strategicznego planowania rozwoju lokalnego i regionalnego, lokalnych i regionalnych polityk społecznych oraz rewitalizacji miast. Od ponad 20 lat pracuje jako doradca władz samorządowych. Autor i współautor licznych strategicznych planów dotyczących rozwoju miast i regionów w Polsce i kilku innych krajach, w tym – programów rewitalizacji obszarów miejskich.