Czcionka:
Kontrast:
Wirtualne Biuro
Rewitalizacji Grajewa

Wizyta studyjna przedstawicieli Urzędu Miasta Grajewo w Lipsku

Od 2 do 4 kwietnia br. przedstawiciele Urzędu Miasta Grajewo wraz z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju i miast uczestniczących w projekcie „Modelowej Rewitalizacji Miast”, wzięli udział w wizycie studyjnej w Lipsku (Leipzig) w Niemczech.

Celem wizyty studyjnej było zapoznanie się przedstawicieli Urzędu Miasta Grajewo z dobrymi praktykami miasta Lipsk w zakresie rewitalizacji oraz mieszkalnictwa.

Lipsk jest pozytywnie wyróżniającym się przykładem miasta, które zmierza do równowagi w wymiarze ekonomicznym, ekologicznym i społecznym. W latach 90 nadmierna suburbanizacja, kryzys przemysłu i migracja zarobkowa doprowadziły w Lipsku do osłabienia śródmieścia, wiele budynków przemysłowych i mieszkalnych opustoszało, część popadła w ruinę i została wyburzona. Pomimo tego rozległa powierzchnia terenów niezagospodarowanych stała się szansą miasta. Otworzyły się nowe możliwości zagospodarowania wolnych działek, m.in. na cele zieleni ogólnodostępnej, która dotychczas w starych dzielnicach była dobrem deficytowym. Dzięki nowym terenom zieleni poprawiła się nie tylko jakość środowiska przyrodniczego, lecz także jakość życia mieszkańców. Dawne budynki przemysłowe są przebudowywane na lofty lub centra kultury i sztuki.

Do ważniejszych punktów wizyty studynej z pewnością można zaliczyć:

  •  Prezentację p. Beate Ginzel z Biura Rewitalizacji i Rozwoju Mieszkaniowego miasta Lipsk na temat strategii rewitalizacji w Lipsku, w której omówione zostały m.in. kooperatywy remontowe, mieszkania wspomagane oraz formy działań na rzecz starzejącego się społeczeństwa.
  • Zwiedzanie zachodniej i wschodniej części miasta, prowadzonej przez p. Stephena Freese i p. Michaela Stellmachera, z uwzględnieniem przykładów domów komunalnych, projektów mieszkaniowych, inicjatywy renowacyjnej w dzielnicy Lindenau.
  • Prezentację i zwiedzanie Tapetenwerk – zabytkowego kompleksu sztuki na terenie byłej fabryki tapet w Lipsku. Małżeństwo architektów odnalazło potencjał w dawnej, opuszczonej fabryce tapet, którą zakupili i przearanżowali w miejsce sprzyjające kreatywności i nowym pomysłom wśród młodych mieszkańców miasta. Ważnym elementem inwestycji było podkreślenie uroku architektury przemysłowej i przekształcenie Tapetenwerk w  „miejsce produkcji”, stanowiące przestrzeń  dla artystów, projektantów, architektów twórczych rzemiosł, takich jak warsztaty longboard’ów lub nowych koncepcji pracy, takich jak „CoworkingSpace”.

Wizyta była bardzo ciekawa i inspirująca. Zdobyta wiedza i przykłady dobrych praktyk miasta Lipsk przełożą się na nowe pomysły w procesie rewitalizacji miasta Grajewo. Szczególnie przy tworzeniu zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji, aby proces rewitalizacji zgodny był z założeniami zrównoważonego rozwoju.