Czcionka:
Kontrast:
Wirtualne Biuro
Rewitalizacji Grajewa

Zapraszamy mieszkańców na festyny prowadzone przez Stowarzyszenie „Alternatywa”

Stowarzyszenie „ALTERNATYWA” realizuje działalność edukacyjno – animacyjną i współpracuje z miastem Grajewo w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja centrum Grajewa” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.