Czcionka:
Kontrast:
Wirtualne Biuro
Rewitalizacji Grajewa

Zaproszenie na otwarcie placu zabaw na terenie wyznaczonym do rewitalizacji

Dariusz Latarowski Burmistrz Miasta Grajewo wspólnie z „Streetworkerami ze Stowarzyszenia „ALTERNATYWA” serdecznie zapraszają na oficjalne otwarcie placu zabaw na Os. Centrum, które odbędzie się 23 sierpnia 2017 r. o godz. 10:00.

Dla dzieci przewidziane są atrakcje, takie jak malowanie twarzy i zabawy z animacjami.

Stowarzyszenie „ALTERNATYWA” realizuje działalność edukacyjno – animacyjną i współpracuje z miastem Grajewo w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja centrum Grajewa” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Streetworking to praca ludzi w miejscach publicznych, ulicach, parkach, czy szkołach, wykorzystująca metody animacyjne i edukacyjne. To innowacyjna metoda działania w pracy socjalnej i pedagogice prowadzona poza instytucjami. Poprzez realizację działań poza instytucjami streetworkerzy docierają do miejsc, grup i jednostek, do których nikt inny, żadna instytucja, czy specjalista, nie dociera.

Stowarzyszenie „ALTERNATYWA” zajmuję się od wielu lat pedagogiką ulicy, animacją wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Streetworkerzy ze Stowarzyszenia w ramach zawartej umowy będą organizować alternatywne metody spędzania czasu dla mieszkańców obszaru rewitalizacji m.in. festyny, potańcówki, plenerowe kino oraz poprowadzą Centrum Społecznościowe „Nowa Droga” przy Grajewskim Centrum Kultury”

Szczegółowe informacje odnośnie realizacji zadania przekazywane będą na bieżąco na stronie www.grajewo.pl oraz www.rewitalizacja.grajewo.pl ”

Przypominamy, że zostały także wybudowane place zabaw przy ul. Ks. Al. Pęzy, przy ul. Wiktorowo oraz w Parku przy ul. Wojska Polskiego, który został wybudowany w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Zapraszamy do zabawy wszystkie dzieci.