Czcionka:
Kontrast:
Wirtualne Biuro
Rewitalizacji Grajewa

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Grajewo w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta Grajewo obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.