Czcionka:
Kontrast:
Wirtualne Biuro
Rewitalizacji Grajewa

Ogłoszenie o konkursie na logo „Centrum Nowa Droga” w Grajewie

Burmistrz Miasta Grajewo ogłasza konkurs na projekt logo „Centrum Nowa Droga”, na podstawie którego opracowane zostanie oficjalne logo Centrum.
Logo wykorzystywane będzie przez Centrum do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z Miasta Grajewo.
Projekt powinien nawiązywać do profilu działania Centrum, które jest miejscem przyjaznym dla dzieci i całych rodzin.
„Centrum Nowa Droga” prowadzone jest na zlecenie Burmistrza Miasta Grajewa przez Stowarzyszenie „ALTERNATYWA”. Animatorzy i pedagodzy uliczni ze Stowarzyszenia prowadzą pracę z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi na ulicach Grajewa oraz realizują działalność edukacyjno – animacyjną w Centrum.
Centrum funkcjonuje w ramach projektu „Rewitalizacja Centrum Grajewa” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Projekty należy składać do 28 września 2018 r. do godziny 15.30, do sekretariatu Urzędu Miasta Grajewo (pok. nr 21). Prace złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

Więcej informacji o konkursie oraz warunkach uczestnictwa znajduje się w Regulaminie Konkursu.

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT LOGO CENTRUM NOWA DROGA