Czcionka:
Kontrast:
Wirtualne Biuro
Rewitalizacji Grajewa

Szkolenie „Rewitalizacja centrum Grajewa”

W dniach 23 – 24 marca 2017 r., w sali konferencyjnej Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka obyło się szkolenie dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta Grajewo w ramach projektu pn. „Rewitalizacja centrum Grajewa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Podczas szkolenia przedstawione zostały podstawowe zagadnienia związane z procesem rewitalizacji, w tym m.in. zagadnienia wynikające z Ustawy o rewitalizacji i Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczące rewitalizacji, proces uchwalania Gminnego Programu Rewitalizacji oraz przykłady działań rewitalizacyjnych w innych miastach, zarówno polskich jak i zagranicznych. Druga część szkolenia poświęcona była pracy warsztatowej. Zadaniem uczestników było m.in. zidentyfikowanie problemów i zjawisk negatywnych występujących na terenie miasta oraz wskazanie potencjału tych obszarów, które będzie można wykorzystać przy planowaniu działań rewitalizacyjnych.

Szkolenie poprowadzili uznani eksperci z zakresu rewitalizacji – Pan Andrzej Brzozowy oraz Pan Rajmund Ryś, współautorzy m.in. Krajowej Polityki Miejskiej 2023, systemu wspierania rewitalizacji w okresie 2014-2020, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020.

Poniżej zamieszczamy materiały ze szkolenia:

Szkolenie z rewitalizacji – 23-03-2017
Szkolenie z rewitalizacji – 24-03-2017