Czcionka:
Kontrast:
Wirtualne Biuro
Rewitalizacji Grajewa

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grajewo

Po wielu miesiącach pracy, spotkań z mieszkańcami i konsultacji prezentujemy Państwu projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grajewo na lata 2017-2027.

GPR to dokument strategiczny na podstawie którego, realizowany będzie proces rewitalizacji Grajewa.

GPR powstał zgodnie z wytycznymi Ustawy o rewitalizacji z 9 października 2015 r., która wskazuje obowiązkowe elementy, który każdy GPR powinien zawierać.

Projekt dokumentu w wersji elektronicznej dostępny jest poniżej, a w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Grajewo w pokoju 9-10.

Konsultacje społeczne projektu GPR potrwają od 16 listopada 2017 r. do 11 grudnia 2017 r.

Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi, opinie i pomysły dotyczące treści GPR poprzez formularz konsultacyjny oraz ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Grajewo w pokoju 9-10.

Formularz należy przesłać na adres rewitalizacja@um.grajewo.pl lub dostarczyć do Urzędu Miasta Grajewo.

Aby umożliwić wszystkim zainteresowanym mieszkańcom udział w konsultacjach, w listopadzie odbędzie się spotkanie konsultacyjne:

23.11.2017r. (czwartek) o godz. 15.00 – konsultacje z wykorzystaniem elementów metody planowania partycypacyjnego Planning for real) – w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Grajewo, ul. Strażacka 6A, 19-200Grajewo)

 

Zachęcamy do bieżącego śledzenia aktualności na stronie www.rewitalizacja.grajewo.pl 

 

Dokumenty do pobrania:

Projekt Gminny Program Rewitalizacji Miasta Grajewo

Formularz uwag do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji

Projekt_uchwaly_w_sprawie_przyjecia_Gminnego_Programu_Rewitalizacji

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 2017-11-09 o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grajewo