Czcionka:
Kontrast:
Wirtualne Biuro
Rewitalizacji Grajewa

Aktualności

Rada Miasta wyznaczyła obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji

Radni Miasta Grajewo na marcowej nadzwyczajnej sesji wyznaczyli obszary zdegradowane i obszary do rewitalizacji w naszym mieście. Wskazano obszar zdegradowany, który w całości będzie poddany procesowi rewitalizacji. Następnym etapem będzie przystąpienie do Gminnego Programu Rewitalizacji. Uchwała Rady Miasta w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Grajewo Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  

Mieszkańcy dyskutowali o obszarach zdegradowanych

We współpracy z mieszkańcami powstaje projekt Gminnego Programu Rewitalizacji. Mieszkańcy wzięli aktywny udział w spotkaniu, dzieląc się swoimi pomysłami i propozycjami. 20 lutego w Urzędzie Miasta Grajewo, na sali konferencyjnej odbyło się spotkanie przedstawicieli firmy przygotowującej projekt Gminnego Programu Rewitalizacji z mieszkańcami naszego miasta. Spotkanie dotyczyło projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Dyskutowano na temat obszarów zdegradowanych,...

Konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI Rewitalizacja to proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych na zdegradowanych obszarach miast. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanej części miasta i uzupełnienie jej o nowe funkcje. Rewitalizacji podlegają miejskie obszary kryzysowe i zdegradowane, a dokonuje się jej przede wszystkim w kontekście społecznym. Dlaczego wyznaczamy obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji?  ...