Czcionka:
Kontrast:
Wirtualne Biuro
Rewitalizacji Grajewa

Aktualności

Burmistrz zaprasza mieszkańców Grajewa na spacer i spotkanie

Chcesz wiedzieć, co zmieni się w Twojej okolicy? Masz ciekawe pomysły, spostrzeżenia, uwagi? Przyjdź na spacer studyjny z udziałem Burmistrza Miasta Grajewo po wyznaczonym obszarze do rewitalizacji. Zaczynamy 23.05.2017 r. (wtorek) o godz. 9:00 pod Urzędem Miasta Grajewo. Również 23.05.2017 r. (wtorek) o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się spotkanie otwarte z mieszkańcami w celu konsultacji założeń...

Zapraszamy do zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Trwają prace nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grajewo. Istotną częścią programu rewitalizacji jest lista planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zgłaszane są przez interesariuszy tego programu. W związku z powyższym, zwracamy się do Wszystkich Mieszkańców z prośbą o aktywny udział i zgłaszanie przedsięwzięć, pomysłów i projektów rewitalizacyjnych, które powinny lub mogą być realizowane do 2025 roku na wskazanym obszarze do rewitalizacji....

Zachęcamy do przeczytania kolejnego numeru Gazety Grajewskiej.

W tym numerze możemy przeczytać ciekawy artykuł o procesie rewitalizacji w naszym mieście „Kim jesteś REWITALIZACJO, jak długo u nas zabawisz i co nam dobrego niesiesz?” na stronie 4-5. Gazetę w wersji papierowej można znaleźć m.in. w Urzędzie Miasta Grajewo. Wersja elektroniczna do pobrania TUTAJ 

Zaproszenie do wypełnienia ankiety – Program Rewitalizacji na lata 2017 – 2027

Szanowni Państwo, Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety, która będzie wykorzystana przy opracowywaniu Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR). Na podstawie tego dokumentu Miasto Grajewo będzie planować zestaw działań rewitalizacyjnych mających na celu poprawę sytuacji w problematycznych obszarach miasta. Działania te obejmują sferę społeczną, gospodarczą oraz przestrzenną. Dzięki realizacji tych działań nastąpi poprawa warunków do życia, wypoczynku i rozwoju gospodarczego. Zależy nam, aby...

Rozpoczynamy prace nad założeniami Programu Rewitalizacji

25 kwietnia 2017 r. o godz. 15.30 odbyło się spotkanie warsztatowe z Zespołem ds. rewitalizacji z zakresu tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grajewo na lata 2017 -2027. W spotkaniu udział wzięli Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski, Zastępca Burmistrza Maciej Bednarko, naczelnicy wydziałów i pracownicy Urzędu Miasta Grajewo, dyrektorzy jednostek organizacyjnych oraz przedstawiciele mieszkańców. Program warsztatu skupiony był wokół doprecyzowania problemów...

REWITALIZACJA CENTRUM GRAJEWA – narysuj jak zmienić swoje miasto

Burmistrz Miasta Grajewo  - Dariusz Latarowski ogłasza konkurs plastyczny pod hasłem „Rewitalizacja centrum Grajewa – narysuj jak zmienić swoje miasto” Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i przebiega w dwóch kategoriach wiekowych: - uczniowie klas I-III (I kategoria), - uczniowie klas IV-VI (II kategoria). Przedmiotem konkursu jest wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej w formacie A3 prezentującą wizję zmian, jakie mają się odbyć na obszarze rewitalizacji miasta Grajewo, tj. w...

Konsultacje społeczne związane z opracowaniem projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grajewo

Na podstawie uchwały nr XXXIV/269/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 29.03.2017 r. miasto Grajewo przystąpiło do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grajewo. Miasto Grajewo zamierza opracować i realizować na swoim obszarze program rewitalizacji, polegający na wyprowadzaniu ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowany terytorialnie, prowadzony przez interesariuszy rewitalizacji. Miasto...

Wizyta studyjna przedstawicieli Urzędu Miasta Grajewo w Lipsku

Od 2 do 4 kwietnia br. przedstawiciele Urzędu Miasta Grajewo wraz z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju i miast uczestniczących w projekcie "Modelowej Rewitalizacji Miast", wzięli udział w wizycie studyjnej w Lipsku (Leipzig) w Niemczech. Celem wizyty studyjnej było zapoznanie się przedstawicieli Urzędu Miasta Grajewo z dobrymi praktykami miasta Lipsk w zakresie rewitalizacji oraz mieszkalnictwa. Lipsk jest pozytywnie wyróżniającym się przykładem miasta,...

Szkolenie „Rewitalizacja centrum Grajewa”

W dniach 23 – 24 marca 2017 r., w sali konferencyjnej Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka obyło się szkolenie dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta Grajewo w ramach projektu pn. „Rewitalizacja centrum Grajewa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa. Podczas szkolenia przedstawione zostały podstawowe zagadnienia związane z procesem...