Czcionka:
Kontrast:
Wirtualne Biuro
Rewitalizacji Grajewa

Aktualności

Gra Miejska „Śladami Wilka”

Burmistrz Miasta Grajewa zaprasza wszystkich mieszkańców miasta Grajewa na Grę Miejską „Śladami Wilka” W dniu 14 lipca 2018 r. w godz. 11.00-15.00 w Parku Solidarności odbędzie się Gra Miejska „Śladami Wilka” wraz festynem rodzinnym. Gra miejska przeznaczona jest dla wszystkich mieszkańców Grajewa od 5 do 99 lat. Udział jest bezpłatny. Wystarczy zarejestrować swój zespół składający się od 2 do 4...

Wizyta studyjna w Łodzi

Przedstawiciele Urzędu Miasta Grajewo oraz miejskich jednostek organizacyjnych 18-19 czerwca br. uczestniczyli w wizycie studyjnej w Łodzi. Celem wyjazdu było poznanie doświadczeń łódzkich urzędników w procesie rewitalizacji. W ramach wizyty studyjnej pracownicy wydziałów zaangażowanych w proces rewitalizacji odwiedzili Biuro ds. Rewitalizacji Urzędu Miasta Łodzi, ale też mogli zobaczyć wiele przykładów łódzkiej rewitalizacji m.in.: Księży Młyn - to osiedle zbudowane w...

Konferencja „Rewitalizacja w województwie podlaskim – co osiągnęliśmy, co przed nami?”

W Muzeum Motoryzacji i Techniki w Białymstoku 7 czerwca odbyła się konferencja pn.„Rewitalizacja w województwie podlaskim – co osiągnęliśmy, co przed nami?”, zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Celem konferencji było podsumowanie, trwającego ponad dwa lata, projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Podlaskiego i Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, w ramach którego podlaskie gminy otrzymały wsparcie na przygotowanie i aktualizację programów rewitalizacji....

GPR zatwierdzony!

Prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Grajewo na lata 2017-2027 zostały zakończone. Dokument uzyskał pozytywną ocenę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego i znajduje się w prowadzonym przez Urząd Marszałkowski wykazie programów rewitalizacji. http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/informacja-o-wykazie-programow-rewitalizacji.html Przedmiotowy dokument uzyskał także pozytywną ocenę Ministerstwa Rozwoju w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. W dniu 09.03.2018 Gminny Program Rewitalizacji...

Gminny Program Rewitalizacji Grajewa uchwalony

Informujemy, że Gminny Program Rewitalizacji Miasta Grajewo na lata 2017-2027 został uchwalony przez Radę Miasta Grajewo podczas nadzwyczajnej sesji w dniu 09.03.2018 r. Aktualnie Gminny Program Rewitalizacji dostarczono do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, celem przeprowadzenia jego oceny i weryfikacji pod względem zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz z Wytycznymi programowymi IZ RPO WP...

„Być Kobietą” Warsztaty dla kobiet

Burmistrz Miasta Grajewa zaprasza wszystkie Panie na bezpłatne warsztaty. W dniach 14 i 16 marca 2018 r (godz. 16:00 - 20:00) w Centrum „Nowa Droga”, które mieści się w GCK, przy ul. Wojska Polskiego 20 w Grajewie, odbędą się warsztaty dla Kobiet. Do udziału zapraszamy kobiety w każdym wieku, o różnych zainteresowaniach, profesjach, mających rodzinę. Warsztaty mają na celu zawiązanie...

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Grajewo z dnia 22.02.2018 r. o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu zagospodarowania terenu położonego w rejonie ulic: Kilińskiego, Popiełuszki, Piłsudskiego i Placu Niepodległości w Grajewie

Na podstawie Uchwały nr XLVII/367/18 Rady Miasta Grajewo z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu zagospodarowania terenu położonego w rejonie ulic: Kilińskiego, Ks.J.Popiełuszki, J.Piłsudskiego i Placu Niepodległości w Grajewie , ogłaszam co następuje: Konsultacje prowadzone będą w okresie od dnia 01.03. 2018 do 15.03.2018 roku w formie: 1. Spotkania otwartego z mieszkańcami miasta (przedstawienie multimedialnej...