Czcionka:
Kontrast:
Wirtualne Biuro
Rewitalizacji Grajewa

Aktualności

Rozpoczynamy prace nad założeniami Programu Rewitalizacji

25 kwietnia 2017 r. o godz. 15.30 odbyło się spotkanie warsztatowe z Zespołem ds. rewitalizacji z zakresu tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grajewo na lata 2017 -2027. W spotkaniu udział wzięli Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski, Zastępca Burmistrza Maciej Bednarko, naczelnicy wydziałów i pracownicy Urzędu Miasta Grajewo, dyrektorzy jednostek organizacyjnych oraz przedstawiciele mieszkańców. Program warsztatu skupiony był wokół doprecyzowania problemów...

REWITALIZACJA CENTRUM GRAJEWA – narysuj jak zmienić swoje miasto

Burmistrz Miasta Grajewo  - Dariusz Latarowski ogłasza konkurs plastyczny pod hasłem „Rewitalizacja centrum Grajewa – narysuj jak zmienić swoje miasto” Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i przebiega w dwóch kategoriach wiekowych: - uczniowie klas I-III (I kategoria), - uczniowie klas IV-VI (II kategoria). Przedmiotem konkursu jest wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej w formacie A3 prezentującą wizję zmian, jakie mają się odbyć na obszarze rewitalizacji miasta Grajewo, tj. w...

Konsultacje społeczne związane z opracowaniem projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grajewo

Na podstawie uchwały nr XXXIV/269/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 29.03.2017 r. miasto Grajewo przystąpiło do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grajewo. Miasto Grajewo zamierza opracować i realizować na swoim obszarze program rewitalizacji, polegający na wyprowadzaniu ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowany terytorialnie, prowadzony przez interesariuszy rewitalizacji. Miasto...

Wizyta studyjna przedstawicieli Urzędu Miasta Grajewo w Lipsku

Od 2 do 4 kwietnia br. przedstawiciele Urzędu Miasta Grajewo wraz z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju i miast uczestniczących w projekcie "Modelowej Rewitalizacji Miast", wzięli udział w wizycie studyjnej w Lipsku (Leipzig) w Niemczech. Celem wizyty studyjnej było zapoznanie się przedstawicieli Urzędu Miasta Grajewo z dobrymi praktykami miasta Lipsk w zakresie rewitalizacji oraz mieszkalnictwa. Lipsk jest pozytywnie wyróżniającym się przykładem miasta,...

Szkolenie „Rewitalizacja centrum Grajewa”

W dniach 23 – 24 marca 2017 r., w sali konferencyjnej Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka obyło się szkolenie dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta Grajewo w ramach projektu pn. „Rewitalizacja centrum Grajewa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa. Podczas szkolenia przedstawione zostały podstawowe zagadnienia związane z procesem...

Rada Miasta wyznaczyła obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji

Radni Miasta Grajewo na marcowej nadzwyczajnej sesji wyznaczyli obszary zdegradowane i obszary do rewitalizacji w naszym mieście. Wskazano obszar zdegradowany, który w całości będzie poddany procesowi rewitalizacji. Następnym etapem będzie przystąpienie do Gminnego Programu Rewitalizacji. Uchwała Rady Miasta w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Grajewo Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  

Mieszkańcy dyskutowali o obszarach zdegradowanych

We współpracy z mieszkańcami powstaje projekt Gminnego Programu Rewitalizacji. Mieszkańcy wzięli aktywny udział w spotkaniu, dzieląc się swoimi pomysłami i propozycjami. 20 lutego w Urzędzie Miasta Grajewo, na sali konferencyjnej odbyło się spotkanie przedstawicieli firmy przygotowującej projekt Gminnego Programu Rewitalizacji z mieszkańcami naszego miasta. Spotkanie dotyczyło projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Dyskutowano na temat obszarów zdegradowanych,...

Konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI Rewitalizacja to proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych na zdegradowanych obszarach miast. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanej części miasta i uzupełnienie jej o nowe funkcje. Rewitalizacji podlegają miejskie obszary kryzysowe i zdegradowane, a dokonuje się jej przede wszystkim w kontekście społecznym. Dlaczego wyznaczamy obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji?  ...