Czcionka:
Kontrast:
Wirtualne Biuro
Rewitalizacji Grajewa

Aktualności

Zaproszenie do wypełnienia ankiety – Program Rewitalizacji na lata 2017 – 2027

Szanowni Państwo, Zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety, która będzie wykorzystana przy opracowywaniu Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR). Na podstawie tego dokumentu Miasto Grajewo będzie planować zestaw działań rewitalizacyjnych mających na celu poprawę sytuacji w problematycznych obszarach miasta. Działania te obejmują sferę społeczną, gospodarczą oraz przestrzenną. Dzięki realizacji tych działań nastąpi poprawa warunków do życia, wypoczynku i rozwoju gospodarczego. Zależy nam, aby...

Rozpoczynamy prace nad założeniami Programu Rewitalizacji

25 kwietnia 2017 r. o godz. 15.30 odbyło się spotkanie warsztatowe z Zespołem ds. rewitalizacji z zakresu tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grajewo na lata 2017 -2027. W spotkaniu udział wzięli Burmistrz Miasta Grajewo Dariusz Latarowski, Zastępca Burmistrza Maciej Bednarko, naczelnicy wydziałów i pracownicy Urzędu Miasta Grajewo, dyrektorzy jednostek organizacyjnych oraz przedstawiciele mieszkańców. Program warsztatu skupiony był wokół doprecyzowania problemów...

REWITALIZACJA CENTRUM GRAJEWA – narysuj jak zmienić swoje miasto

Burmistrz Miasta Grajewo  - Dariusz Latarowski ogłasza konkurs plastyczny pod hasłem „Rewitalizacja centrum Grajewa – narysuj jak zmienić swoje miasto” Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i przebiega w dwóch kategoriach wiekowych: - uczniowie klas I-III (I kategoria), - uczniowie klas IV-VI (II kategoria). Przedmiotem konkursu jest wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej w formacie A3 prezentującą wizję zmian, jakie mają się odbyć na obszarze rewitalizacji miasta Grajewo, tj. w...

Konsultacje społeczne związane z opracowaniem projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grajewo

Na podstawie uchwały nr XXXIV/269/17 Rady Miasta Grajewo z dnia 29.03.2017 r. miasto Grajewo przystąpiło do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Grajewo. Miasto Grajewo zamierza opracować i realizować na swoim obszarze program rewitalizacji, polegający na wyprowadzaniu ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowany terytorialnie, prowadzony przez interesariuszy rewitalizacji. Miasto...

Wizyta studyjna przedstawicieli Urzędu Miasta Grajewo w Lipsku

Od 2 do 4 kwietnia br. przedstawiciele Urzędu Miasta Grajewo wraz z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju i miast uczestniczących w projekcie "Modelowej Rewitalizacji Miast", wzięli udział w wizycie studyjnej w Lipsku (Leipzig) w Niemczech. Celem wizyty studyjnej było zapoznanie się przedstawicieli Urzędu Miasta Grajewo z dobrymi praktykami miasta Lipsk w zakresie rewitalizacji oraz mieszkalnictwa. Lipsk jest pozytywnie wyróżniającym się przykładem miasta,...

Szkolenie „Rewitalizacja centrum Grajewa”

W dniach 23 – 24 marca 2017 r., w sali konferencyjnej Centrum Tradycji Mleczarstwa – Muzeum Mleka obyło się szkolenie dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych Miasta Grajewo w ramach projektu pn. „Rewitalizacja centrum Grajewa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa. Podczas szkolenia przedstawione zostały podstawowe zagadnienia związane z procesem...

Rada Miasta wyznaczyła obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji

Radni Miasta Grajewo na marcowej nadzwyczajnej sesji wyznaczyli obszary zdegradowane i obszary do rewitalizacji w naszym mieście. Wskazano obszar zdegradowany, który w całości będzie poddany procesowi rewitalizacji. Następnym etapem będzie przystąpienie do Gminnego Programu Rewitalizacji. Uchwała Rady Miasta w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Grajewo Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  

Mieszkańcy dyskutowali o obszarach zdegradowanych

We współpracy z mieszkańcami powstaje projekt Gminnego Programu Rewitalizacji. Mieszkańcy wzięli aktywny udział w spotkaniu, dzieląc się swoimi pomysłami i propozycjami. 20 lutego w Urzędzie Miasta Grajewo, na sali konferencyjnej odbyło się spotkanie przedstawicieli firmy przygotowującej projekt Gminnego Programu Rewitalizacji z mieszkańcami naszego miasta. Spotkanie dotyczyło projektu uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Dyskutowano na temat obszarów zdegradowanych,...

Konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI Rewitalizacja to proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych na zdegradowanych obszarach miast. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanej części miasta i uzupełnienie jej o nowe funkcje. Rewitalizacji podlegają miejskie obszary kryzysowe i zdegradowane, a dokonuje się jej przede wszystkim w kontekście społecznym. Dlaczego wyznaczamy obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji?  ...